Hồ sơ mua, thuê mua nhà ở xã hội Đồi Ngân Hàng

Cũng tương tự như các dự án nhà ở xã hội khác, để mua được nhà ở xã hội Đồi Ngân Hàng, khách hàng cần chuẩn bị các giấy tờ cần thiết. Căn cứ Điều 22 Nghị định 100/2015/NĐ-CP (Điều này được sửa đổi bởi khoản 16 Điều 1 Nghị định 49/2021/NĐ-CP) quy định đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội nhưng chưa được hưởng phải chuẩn bị hồ sơ với các giấy tờ cần thiết.

dự án nhà ở xã hội đồi ngân hàng hạ long

Hồ sơ mua, thuê mua nhà ở xã hội Đồi Ngân Hàng chi tiết cho từng đối tượng

I. NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

1. CMND/CCCD/HỘ CHIẾU

 • CMND/CCCD/Hộ chiếu của các thành viên trong hộ gia đình
 • Trường hợp chưa có CMND/CCCD/Hộ chiếu, bổ sung Giấy Khai sinh
 • 01 bản sao y chứng thực/thành viên hộ gia đình

2. XÁC NHẬN CƯ TRÚ/ ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

 • Xác nhận cư trú theo quy định của Luật Cư trú.
 • Đăng ký kết hôn hoặc xác nhận tình trạng hôn nhân
 • 01 bản sao y chứng thực

3. MẪU SỐ 01

 • Mẫu đơn đăng ký mua,thuê, mua thuê NOXH
 • 01 bản chính

4. MẪU SỐ 02

 • Mẫu giấy xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở
 • 01 bản chính/thành viên hộ gia đình

5. CHỨNG MINH ĐỐI TƯỢNG

 • Thẻ chứng minh là thân nhân liệt sỹ, Thẻ thương Binh, hoặc giấy tờ khác theo quy định của Chính phủ về người có công với cách mạng
 • 01 bản sao y chứng thực.

II. NGƯỜI THU NHẬP THẤP, HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO TẠI KHU VỰC ĐÔ THỊ

1. CMND/CCCD/HỘ CHIẾU

 • CMND/CCCD/Hộ chiếu của các thành viên trong hộ gia đình
 • Trường hợp chưa có CMND/CCCD/Hộ chiếu, bổ sung Giấy Khai sinh
 • 01 bản sao y chứng thực/thành viên hộ gia đình

2. XÁC NHẬN CƯ TRÚ/ ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

 • Xác nhận cư trú theo quy định của Luật cư trú.
 • Đăng ký kết hôn hoặc xác nhận tình trạng hôn nhân
 • 01 bản sao y chứng thực

3. MẪU SỐ 01

 • Mẫu đơn đăng ký mua,thuê, mua thuê NOXH
 • 01 bản chính

4. MẪU SỐ 04 & 09

 • Mẫu 04: Mẫu giấy xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở.
 • Mẫu số 09: Mẫu tự kê khai về điều kiện thu nhập.
 • 01 bản chính/thành viên hộ gia đình.

5. CHỨNG MINH ĐỐI TƯỢNG

 • Thẻ chứng minh hộ nghèo, cận nghèo (nếu có).
 • Xác nhận là người khuyết tật (nếu có)
 • 01 bản sao y chứng thực.

III. NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP / SĨ QUAN, HẠ SĨ QUAN NGHIỆP VỤ, HẠ SĨ QUAN TRONG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC CÔNG AN NHÂN DÂN VÀ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN / CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

1. CMND/CCCD/HỘ CHIẾU

 • CMND/CCCD/Hộ chiếu của các thành viên trong hộ gia đình
 • Trường hợp chưa có CMND/CCCD/Hộ chiếu, bổ sung Giấy Khai sinh
 • 01 bản sao y chứng thực/thành viên hộ gia đình

2. XÁC NHẬN CƯ TRÚ/ ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

 • Xác nhận cư trú theo quy định của Luật cư trú.
 • Đăng ký kết hôn hoặc xác nhận tình trạng hôn nhân
 • 01 bản sao y chứng thực

3. MẪU SỐ 01

 • Mẫu đơn đăng ký mua,thuê, mua thuê NOXH
 • 01 bản chính

4. MẪU HỒ SƠ

 • Trường hợp đang làm việc: Mẫu số 03 và Mẫu số 08.
 • Trường hợp đã nghỉ hưu: Mẫu số 04 và Mẫu số 09.
 • 01 bản chính/thành viên hộ gia đình

5. XÁC NHẬN KHÁC

 • Xác nhận là người khuyết tật (nếu có)
 • 01 bản sao y chứng thực.

IV. HỌC SINH, SINH VIÊN CÁC HỌC VIỆN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, DẠY NGHỀ, HỌC SINH TRƯỜNG DÂN TỘC NỘITRÚ CÔNG LẬP ĐƯỢC SỬ DỤNG NHÀ Ở TRONG THỜI GIAN HỌC TẬP

1. CMND/CCCD/HỘ CHIẾU

 • CMND/CCCD/Hộ chiếu của các thành viên trong hộ gia đình
 • Trường hợp chưa có CMND/CCCD/Hộ chiếu, bổ sung Giấy Khai sinh
 • 01 bản sao y chứng thực/thành viên hộ gia đình

2. XÁC NHẬN CƯ TRÚ/ ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

 • Xác nhận cư trú theo quy định của Luật cư trú.
 • Đăng ký kết hôn hoặc xác nhận tình trạng hôn nhân
 • 01 bản sao y chứng thực

3. MẪU SỐ 10

 • Mẫu đơn đăng ký thuê nhà ở sinh viên.
 • 01 bản chính

4. MẪU SỐ 06

 • Mẫu số 06: Mẫu xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở đối với học sinh, sinh viên.
 • 01 bản chính/thành viên hộ gia đình

5. XÁC NHẬN KHÁC

 • Xác nhận là người khuyết tật (nếu có)
 • 01 bản sao y chứng thực.

V. HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN THUỘC DIỆN BỊ THU HỒI ĐẤT VÀ PHẢI GIẢI TỎA, PHÁ DỠ NHÀ Ở THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT MÀ CHƯA ĐƯỢC NHÀ NƯỚC BỒI THƯỜNG BẰNG NHÀ Ở, ĐẤT Ở

1. CMND/CCCD/HỘ CHIẾU

 • CMND/CCCD/Hộ chiếu của các thành viên trong hộ gia đình
 • Trường hợp chưa có CMND/CCCD/Hộ chiếu, bổ sung Giấy Khai sinh
 • 01 bản sao y chứng thực/thành viên hộ gia đình

2. XÁC NHẬN CƯ TRÚ/ ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

 • Xác nhận cư trú theo quy định của Luật cư trú.
 • Đăng ký kết hôn hoặc xác nhận tình trạng hôn nhân
 • 01 bản sao y chứng thực

3. MẪU SỐ 01

 • Mẫu đơn đăng ký mua,thuê, mua thuê NOXH
 • 01 bản chính

4. MẪU SỐ 07

 • Mẫu giấy xác nhận của UBND cấp huyện nơi đối tương có nhà, đất bị thu hồi
 • 01 bản chính/thành viên hộ gia đình

5. XÁC NHẬN KHÁC

 • Giấy tờ đối tượng có tên trong Danh sách thu hồi đất ở, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan có thẩm quyền
 • Xác nhận là người khuyết tật (nếu có)
 • 01 bản sao y chứng thực.

TRƯỜNG HỢP TẠM TRÚ TẠI QUẢNG NINH

1.  XÁC NHẬN TẠM TRÚ

Xác nhận tạm trú của Công an cấp xã/phường/thị trấn từ 1 năm trở lên hoặc xác nhận bằng văn bản, tin nhắn điện tử đến hộp thư điện tử hoặc điện thoại, trang thông tin điện tử của cơ quan đăng ký cư trú, ứng dụng trên thiết bị điện tử, Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú từ 1 năm trở lên.

2. XÁC NHẬN BẢO HIỂM

Giấy xác nhận đóng bảo hiểm xã hội từ 01 năm trở lên tại tỉnh Quảng Ninh.

Để được tư vấn, hướng dẫn hồ sơ mua, thuê mua nhà ở xã hội Đồi Ngân Hàng quý anh chị vui lòng liên hệ

Hotline: 0907 446 686

TẢI BÁO GIÁ VÀ TÀI LIỆU DỰ ÁN

X
TẢI TÀI LIỆU DỰ ÁN